vaia vaia 2022 será a terceira edición do encontro de fanzines e autoedición que terá lugar en lugo os días 24 e 25 de setembro.

o obxectivo deste encontro non é outro que acoller durante un par de días unha feira de autoedición e constituírse como unha reunión pública e aberta a todo aquel que estea interesado nas publicacións independentes e autoxestionadas. abrazamos o amateur e abrimos as portas a proxectos e persoas que aínda non se deron a coñecer ou que nunca se atreveron a participar nun evento destas características.

o mercadiño de fanzines e derivados, será o punto de encontro principal ao redor do cal se organizarán diversas actividades como obradoiros, charlas, mesas redondas, proxeccións, etc. abarcando contidos que supoñan mergullarse na linguaxe da ilustración, a creación literaria, o grafismo e as artes visuais.

vaia vaia es un evento que pretende difundir la escena creativa de lugo y de toda galicia, a través del fanzine y la autoedición. el objetivo de este encuentro no es otro que acoger durante un par de días una feria de autoedición y constituirse como una reunión pública y abierta a todo aquel que esté interesado en las publicaciones independientes y autogestionadas. abrimos las puertas a personas con proyectos que aún no se dieron a conocer o que nunca se atrevieron a participar en un evento de estas características.

en esta nueva edición el mercadillo de fanzines será el punto de encuentro principal alrededor del cual se organizarán diversas actividades como talleres, charlas, proyecciones y  conciertos.

@vaiavaia.lugo